Huvudtabeller

Första och andra nivån

0    VETENSKAP OCH KUNSKAP. ORGANISATION. DATORVETENSKAP. INFORMATION. DOKUMENTATION. BIBLIOTEKSVETENSKAP. INSTITUTIONER. ALLMÄNNA PUBLIKATIONER
00    Allmänna grunder för vetenskap och kultur. Prolegomena. Propedeutik
011/016    Bibliografier
02    Biblioteksväsen
030    Allmänna encyklopedier och uppslagsverk (som ämne)
050    Allmänna tidskrifter och serier (som ämne)
06    Sammanslutningar. Organisationer av allmän karaktär
070    Tidningar. Tidningsväsen. Journalistik
08    Polygrafier. Samlingsverk
09    Handskrifter. Bokrariteter

1    FILOSOFI. PSYKOLOGI
101    Filosofins väsen och uppgift
11    Metafysik. Grundproblem
122/129    Speciell metafysik
13    Andens filosofi. Andelivets metafysik
14    Filosofiska system och ståndpunkter
159.9    Psykologi
16    Logik. Kunskapsteori. Logisk metodlära
17    Moral. Etik. Praktisk filosofi. Levnadsvisdom

2    RELIGION. TEOLOGI
21    Skriftlösa religioner. Religioner från tidiga samhällen
22    Östasiatiska religioner
23    Indiska religioner. Hindu religionen i bred mening
24    Buddhism
25    Antikens religioner. Mindre kulter och religioner
26    Judendom
27    Kristen religion
28    Islam
29    Moderna religiösa rörelser

3    SAMHÄLLSVETENSKAPERNA
30    Teorier, metodologier och metoder i samhällsvetenskaperna i allmänhet. Sociografi
31    Demografi. Sociologi. Statistik
32    Politik
33    Nationalekonomi
34    Rätt. Rättsvetenskap
35    Offentlig förvaltning. Förvaltningsrätt. Försvar
36    Socialvård. Skydd av psykiska och materiella livsbehov
37    Utbildning
39    Kulturantropologi. Etnografi. Seder och bruk. Folklore. Traditioner. Levnadssätt

4     VAKANT

5    MATEMATIK. NATURVETENSKAP
502/504    Miljövetenskaperna. Naturskydd. Miljövård. Hot mot miljön och skydd mot dem
51    Matematik
52    Astronomi. Astrofysik. Rymdforskning. Geodesi
53    Fysik
54    Kemi. Kristallografi. Mineralogi
55    Jordvetenskap. Geologi
56    Paleontologi
57    Biologiska vetenskaper
58    Botanik
59    Zoologi

6    TILLÄMPADE VETENSKAPER. MEDICIN. TEKNOLOGI
60    Bioteknologi
61    Medicinska vetenskaper
62    Ingenjörsvetenskaper. Teknik
63    Jordbruk och besläktade vetenskaper och teknik. Skogsbruk. Lantbruk. Trädgårdsskötsel. Djurskötsel. Jakt. Fiske
64    Huslig ekonomi. Hushåll
65    Kommunikations- och transportindustri. Företagsekonomi. Industriell organisation. Public relations
66    Kemisk teknik. Kemisk-teknisk industri
67    Diverse industrier och hantverk
68    Industrier, hantverk och handel för färdiga eller monterade artiklar
69    Husbyggnadsverksamhet

7    KONST. SAMHÄLLSPLANERING. ARKITEKTUR. FOTOGRAFI. MUSIK. SPEL. SPORT
71    Samhällsplanering. Regionalplanering. Generalplanering. Stadsplanering. Landskap. Parker
72    Arkitektur
73    Skulptur
74    Teckning. Konsthantverk
75    Måleri
76    Grafisk konst. Grafisk design
77    Fotografi och liknande processer
78    Musik
79    Rekreation. Underhållning. Spel. Sport

8    SPRÅK. LINGVISTIK. LITTERATUR
80    Allmänna frågor rörande lingvistik och språkvetenskap. Filologi
81    Lingvistik och språk
82    Litteraturvetenskap

9    ARKEOLOGI. GEOGRAFI. BIOGRAFI. HISTORIA
902/908    Arkeologi. Förhistoria. Lämningar från historisk tid. Hembygdskunskap
91    Geografi. Jordens och enskilda länders geografiska utforskning. Resor. Regional geografi
92    Biografier. Genealogi. Heraldik. Flaggor
93/94    Historia