Hjälptabeller


+, /    Tabell 1a - Anslutande symboler. Samordning. Utsträckning

:, ::, []    Tabell 1b - Relationssymboler: Förhallande. Olösbar förbindelse. Subgruppering

=...    Tabell 1c. Allmänna tilläggstal för språk

(0...)    Tabell 1d - Allmänna tillägg för form

(1/9)  Tabell Ie - Allmänna tilläggstal för ort

(=...)  Tabell 1f - Allmänna tillägg för etniska grupper och nationalitet

"..."  Tabell 1g - Allmänna tillägg för tid

*, A/Z  Tabell 1h - Användning av UDK-främmande notationer

-0...   Tabell 1k - Allmänna tillägg för egenskaper, material, relationer/processer och personer

-02  Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för egenskaper

-03  Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för material

-04  Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för relationer, pocesser och operationer

 -05  Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för personer och personliga karakteristika