Tabell 1b

:, ::, []    Tabell 1b - Relationssymboler: Förhallande. Olösbar förbindelse. Subgruppering
    Förklaring: Kolon :, hakparenteser [] och dubbelkolon :: läggs till UDK-nummer för att specificera ytterligare koncept. I huvudsak är de en metod där hela klassificeringen blir tillgänglig för att lägga till någon klass om det behövs

:    Enkel relation
    Förklaring: Relationstecknet : (kolon) visar relationen mellan två eller flera ämnen genom att ansluta sina UDK-tal med varandra. Till skillnad från plus och snedstreck (tabell 1a), kolontecknet begränsar i stället för att utvidga de ämnen den ansluter
    Tillämpas: När kolon används för att länka tilläggstal med biterminala tecken (dvs. parentes eller citationstecken), det resulterande numret innesluts i en enda uppsättnings tecken, t.ex. (44:450). Vid behov kan den typen av relation mellan två begrepp såsom påverkans fas, jämförelse, inflytande osv. specificeras ytterligare med hjälp av de allmänna tilläggstalen för fasrelationer -042 (tabell 1k)
    Exempel:
    17:7 Etik i relation till konsten

::    Fixerad ordning. Symbol för fast relation
    Förklaring: Den dubbla kolon :: indikerar en relation och fixerar ordningen mellan två UDK-tal. Symbolen används när det finns behov att understryka att talet efter den dubbla kolon är en specifikation (del av definitionen) i ämnet genom att lägga till ett attribut till det föregående numret och att omvänd ordning inte utgör samma betydelse
    Exempel:
    061.2(100)::[54+66]IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry
    77.04::355.4 Krigsfotografering

[]    Undergrupper
    Förklaring: Hakparenteser [] kan användas för att beteckna en subgrupp inom en komplex kombination av UDK-tal, i syfte att klargöra förhållandet mellan komponenterna. Gruppering kan behövas när ett ämne med två eller flera UDK-tal kopplade med plustecken, snedstreck eller kolon är som en helhet relaterad till ett annat nummer med kolon, eller är modifierat av ett allmänt eller särskilt tilläggstal
    Exempel:
    [622+669](485) Gruvor och metallurgi i Sverige