Tabell 1f

(=...)    Tabell 1f - Allmänna tillägg för etniska grupper och nationalitet
    Förklaring: De allmänna tilläggen för etniska grupper och nationalitet betecknar nationalitet eller etniska aspekter av ett ämne som representeras av ett huvud-tal i UDK, t.ex. 398(=81/=82) Folklore - Nordamerikanska indianer. De i huvudsak härrör från de allmänna tilläggen för språk = ... (tabell 1c) och man kan också med fördel skilja språkligt-kulturella grupper, t.ex. (= 111) Engelsktalande folk. Systemet att indela de etniska tilläggen på samma sätt som språktilläggen är användbart för kultur-språkliga grupper ('anglosaxiska', latinamerikanska osv.), men det är inte lämpligt för att uttrycka fysiskt definierade etniska grupper. De fem fysiskt (genetiskt) definierade mänskliga grupper som erkänns inom de biologiska och medicinska vetenskaperna tillhandahålls i underindelningen av (=01) medan siffrorna i (=1/=8) är klart avgränsade till det språkliga-kulturella sammanhanget. För specialantropogeografi som huvudämne, se 572.9
    Tillämpas: Politisk nationalitet (medborgarskap i nationalstaterna) kan betecknas främst genom (=1:4/9) Människor som lever i länder i den moderna världen, som härrör från de allmänna tilläggen för ort (4/9) (tabell 1e), men det kan konstateras att för vissa ämnen ofta tjänar själva tilläggen för ort lika väl. CITERINGSORDNING. Det allmänna tillägget för etnisk grupp eller nationalitet ordnas normalt efter ett UDK-huvudtal, men om så önskas kan ordningen på siffrorna vändas så att de hamnar i mitten eller först i ett komplextal för att möjliggöra att alla dokument som hänvisar till samma etniska begrepp  grupperas tillsammans.
    ==> (1/9), (1=...), 572.9, =...

(=...-81/-82)    Speciella tilläggstal för etniska grupper och folk

(=...-81)    Autoktona, infödda folk

(=...>-82)  Infödda, lokalfödda invånare
    Exempel: (=721/727-82) Infödda mexikaner - mexikaner födda i Mexikos förenta stater

(=01)    Mänskliga förfäder
    Förklaring: Mänskliga förfäder, som tidigare förenklades med begreppet ras, är svåra att definiera på grund av befolkningens migration och gemensamt ursprung. Studier av DNA-sekvensvariationer har avslöjat geografisk strukturering av befolkningsgrupper, men uppräkningen kan variera från fem till sju
    ==> -054

(=011)    Förfäder i kontinental Europa
    Förklaring: Klassa här den sk kaukasiska populationen

(=012)    Förfäder i kontinental Asien
    Inkluderar: Befolkning i Mellanöstern, Centralasien och Östasien
    Förklaring: Klassa här den sk mongoliska populationen

(=013)    Förfäder i kontinental Afrika
    Förklaring: Klassa här den sk svarta populationen

(=014)    Förfäder i kontinental Oceanien
    Förklaring: Klassa här den sk australiensiska populationen

(=017)    Förfäder i den nativa kontinentala Amerika

(=088)    Blandade mänskliga förfäder

(=1/=8)    Folkgrupper, lingvistiskt-kulturella grupper, etniska folkslag
    ==> (=1:1/9)

(=1/=2)    Indo-europeiska folkslag

(=1:1/9)    Befolkning inom bestämda geografiska områden
    Tillämpas: Indelas med hjälp av kolonkombination med de allmänna tilläggstalen för ort (tabeell 1e) och/eller andra allmänna tillägg för etniska grupper från denna tabell
    Exempel:
    (=1:23) Bergsbor
    (=1:493) Belgier
    ==> (1=...)

(=11)    Germanska folkgrupper

(=111)    Engelskspråkiga folkgrupper

(=112.2)    Tyskspråkiga folkgrupper

(=13)    Latinska folkgrupper

(=133.1)    Franskspråkiga folkgrupper

(=16)    Slaviska folkgrupper

(=2/=8)    Orientaliska, afrikanska och andra icke-europeiska folkgrupper

(=21)    Indiska folkgrupper

(=41)    Afroasiatiska (hamitosemitiska) folkgrupper

(=411)    Semitiska folkgrupper

(=411.16)    Judar. Etniska judar

(=411.21)    Araber

(=414/=45)    Olika afrikanska etniska grupper och folk söder om Sahara

(=521)    Japanska folket

(=581)    Kinesisktalande folkgrupper. Etniska kineser

(=62)    Austronesiska folkgrupper

(=622.82)    Polynesiska folkgrupper

(=72)    Australier. Aboriginer

(=81/=82)    Nordamerikanska indianer
    Inkluderar: Urbefolkningen från Mexiko och Yucatan