Tabell 1k

-0...    Tabell 1k - Allmänna tillägg för egenskaper, material, relationer/processer och personer

-02    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för egenskaper
    Förklaring: Tilläggen -02 betecknar generella egenskaper eller attribut för enheter
    Tillämpas: Tilläggen -02 är tillämpliga -02 över hela systemet om egenskapen de betecknar är sekundär till ämnet. De -02 tilläggen är alltid suffix till ett huvudsignum som uttrycker ämnet som de modifierar

-021    Existentiella egenskaper

-021.111    Sann. Falsk. Vilseledande

-021.121    Verklig, overklig

-021.131    Virtuell

-021.141    Fiktiv

-021.146.2    Närvarande. Till hands. Med

-021.146.4    Frånvarande. Saknad. Utan

-021.2    Relationsegenskaper

-021.21    Absolut

-021.22    Relativ

-021.23    Jämlikhet. Olikhet

-021.24    Ekvivalensgrader

-021.25    Likhetsgrader

-021.252    Likhet. Partiell ekvivalens. Lik

-021.254    Olikhet. Skillnad. Olik

-021.29    Kompatibel. Oförenlig

-021.3    Egenskaper med hänsyn till rangordning

-021.311    Allmän. Universell
    ==> -027.511

-021.321    Särskild. Specifik
    ==> -027.512

-021.331    Hel. Komplett. Omfattande
    ==> -024.13

-021.332    Partiell. Ofullständig
    ==> -024.14

-021.341    Öppen
    ==> -025.28

-021.342    Stängd
    ==> -025.31

-021.37    Egenskaper med hänsyn till regularitet

-021.371    Regelbunden. Vanlig

-021.372    Oregelbunden. Ovanlig. Utöver det vanliga

-021.381    Enkel. Förenklad. Enhetlig

-021.383    Komplex

-021.388    Variabilitet. Mångfald
    Inkluderar: Ombytlig. Instabil. Variabel. Skiftande. Fluktuerande

-021.4    Egenskaper med hänsyn till värde, kvalitet

-021.415    Korrekt. Felaktig

-021.421    Normal

-021.423    Onormal

-021.453    Hemlig. Esoterisk

-021.465    Kvalitet

-021.466    Ren. Oförfalskad

-021.467    Oren. Blandad

-021.471    Bra. Godartad

-021.472    Neutral. Likgiltig

-021.473    Dålig. Malign

-021.475.2    Fördelaktig. Fördelar, fördelar med ...

-021.475.4    Ogynnsam. Nackdelar med ... Svårigheter med ...

-021.477    Överlägsen. Bättre
    ==> -024.71

-021.478    Sämre. Värre
    ==> -024.72

-021.479    Bäst. Idealisk. Lyxig

-021.481    Värst

-021.5    Egenskaper med hänsyn till ursprung

-021.54    Naturlig. Inneboende

-021.55    Tillfällig

-021.56    förvärvad

-021.57    Planerad. Konstlad. Avsiktlig. Pådyvlad

-021.58    Syntetisk. Tillverkad. Artificiell

-021.59    Spontan. Självmant. På eget initiativ

-021.6    Egenskaper med hänsyn till ordning (sekvens, prioritet)

-021.64    Första. Först. Ledande

-021.65    Mellanliggande

-021.66    Slutlig

-021.67    Innan. Preliminär. På förhand. För-
    ==> -024.75

-021.68    Efter. Post-
    ==> -024.76

-022    Egenskaper med hänsyn till storlek, grad, kvantitet, nummer. Tillfälliga värden. Volym. Storlek

-022.1    Egenskaper med hänsyn till storlek

-022.12    Låg. Lätt. Svag

-022.121    Mycket låg, lätt, svag

-022.15    Måttlig. Medium

-022.17    Hög. Tung. Stark

-022.171    Mycket hög, tung, stark

-022.18    Överdriven . Extrem. Sträng

-022.2    Egenskaper med hänsyn till grad, kvantitet, nummer

-022.211    Positiv

-022.212    Negativ

-022.213    Noll. Ingen

-022.214    En. Enda. Enhetlig. Ensam. Enslig. Ensidig

-022.215    Två. Dubbel. Binär. Kopplade. Bilateral

-022.217    Tre. Trippel

-022.218    Flera.  Multipel. Multilateral

-022.221    Få. Försumbar

-022.231    Minst. Minimal

-022.235    Mest. Maximal

-022.251    Sällsynt. Sällsynthet

-022.252    Brist. Knapphet. Otillräcklig. Ovanlig

-022.253    Lämplig. Tillräcklig

-022.255    Riklig. Mycken. Allmän

-022.257    Överskridande. Extrem. Överdriven

-022.3    Egenskaper med hänsyn till tillfälliga värden
    Fürklaring: Många av termerna är tillämpliga i mer än ett sammanhang: rumsligt, kausalt såväl som temporärt. För rent tidsmässiga aspekter föredra allmänna tilläggstal för tid (tabell 1g)

-022.312    Varaktighet. Hållbar
    ==> "4", -027.45

-022.313    Kort varaktighet

-022.314    Långvarig

-022.315    Förlängd

-022.316    Oavbruten. Hållbar

-022.318    Icke varaktig. Disponibel
    ==> -027.34

-022.324    Permanent. Bestående

-022.326    Temporär, tillfällig

-022.326.5    Brådskande. Snabbt svar
    Inkluderar: Nödsituation. Kris. Katastrof

-022.332    Kontinuerlig. Oavbruten. Obruten

-022.334    Diskontinuerlig. Avbruten. Intermittent

-022.334.2    Avbruten

-022.334.4    Intermittent. Uppstår ibland
    ==> -022.344

-022.338    Upprepande. Iterativ

-022.344    Återkommande. Periodisk

-022.345    Regelbundenhet. Förutsägbarhet
    ==> -021.371, -023.722

-022.345.2    Regelbunden. Förutsägbar. Förutsebar. Förväntad

-022.345.4    Oregelbunden. Oförutsägbar. Oförutsebar. Slumpmässigt inträffande
    ==> -025.22

-022.346    Frekvent

-022.352    Sällsynt

-022.356    Simultan
    


-022.4    Egenskaper med hänsyn till volym

-022.43    Hög. Lång. Höjd

-022.45    Kort. Låg

-022.46    Tjock. Djup

-022.47    Bredd. Vidd

-022.48    Smal. Tunn. Grund

-022.5    Egenskaper med hänsyn till storlek

-022.51    Små. Liten. Kompakt

-022.54    Måttlig

-022.55    Genomsnitt. Medel. Median

-022.56    Stor

-022.57    Jätte. Enorm. Mammut

-022.58    Makroskopisk

-023    Egenskaper med hänsyn till formen

-023.2    Endimensionell. Linje. Linjär

-023.211    Rak

-023.221    Böjd. Bågformad

-023.251    Krokig. Vinklad

-023.3    I formen efter symboler, t.ex. pi, 8, A
    Exempel på sammansättningar:
    -023.3*8 8-formad
    -023.3*A A-formad

-023.4    Tvådimensionell. Plan

-023.43    Triangelformig   

-023.44    Fyrkantig. Tetragonal. Fyrsidig

-023.46    Flersidig
 
-023.47    Böjd

-023.481    Konkav

-023.482    Konvex

-023.5    Tredimensionell. Fast

-023.7    Ytförhållanden

-023.711    Platt. Jämn
    ==> -023.4

-023.721    Böjd

-023.722    Regelbunden. Oregelbunden (yta)
    ==> -021.371, -022.344

-023.722.2    Regelbunden yta

-023.722.4    Oregelbunden yta

-023.731    Strukturerad

-023.737    Korrugerad

-023.8    Form

-023.811    Ark. Tunt stycke

-023.815    Kloss, Tegel. Platta. Kubb

-023.822    Sfärisk

-023.823    Bollar. Rundkantade föremål

-023.824    Sfäroid. Klotformig

-023.842    Ringformig. Ringformad

-023.843    Ihålig

-023.847    Rör. Rörformig

-023.848    Slangar

-023.861    Perforerad

-023.871    Tråd. Fibrer

-023.876    Rep

-023.881    Väv

-023.885    Nät. Maskor

-024    Egenskaper med hänsyn till strukturen

-024.11    Analytisk

-024.12    Syntetisk

-024.13    Fullständig. Hel
    ==> -021.331

-024.14    Ofullständig. Del
    ==> -021.332

-024.15    Halv. Semi

-024.17    Fraktion. Portion. Procentsats

-024.21    Monoblock

-024.24    Modul-

-024.25    Uppklippt. Laminerad

-024.31    Pläterad. Inslagen. Täckt

-024.35    Oskyddad. Oinslagen. Öppen

-024.42    Rest. Återstod. Resterande

-024.5    Egenskaper för position
    Förklaring: Det finns viss överlappning med allmänna tillägg för plats (1-0 / -9) (tabell 1e). Där det är uppenbart att ett koncept är rumsligt föredra tabell 1e

-024.512    Främre. Frontal

-024.522    Back. Svans. Rygg. Ända

-024.524    Sida. Lateral

-024.526    Vänster

-024.528    Höger

-024.532    Mittlinje. Medial

-024.544    Topp. Huvud

-024.546    Botten. Bas. Rot

-024.548    Centrum. Central. Mitten

-024.61    Insidan. Interiör. Intern

-024.62    Utsidan. Exteriör. Extern

-024.63    Mellan. Inter-

-024.71    Ovan. Över. Övre. Överlägsen
    ==> -021.477

-024.72    Nedan. Under. Nedanför. Lägre. Sämre
    ==> -021.478

-024.74    Bredvid

-024.75    Före. Främre. Framför
    ==> -021.67

-024.76    Bakom. Bakdel
    ==> -021.68

-024.77    Längs. På längden. Längsgående

-024.78    Tvärs över. Transversal

-024.84    Utbredd. Generaliserad. Systemisk. Genomträngande

-024.86    Nära. Angränsande. Lokal

-024.87    Långt. Avlägsen. Fjärran

-025    Egenskaper med hänsyn till arrangemang

-025.17    Balans. Jämvikt. Balanserad. Obalanserad. Förvirrad

-025.21    Systematisk

-025.22    Slumpmässig. Godtycklig

-025.24    Homogen. Enhetlig

-025.25    Heterogen

-025.26    Hybrid

-025.28    Öppen
    ==> -021.342

-025.31    Stängd. Avgränsad
    ==> -021.342

-025.362    Böjd. Krokig

-025.364    Lindad. Vinglad. Spiralformad

-025.366    Spiral. Spirallinje

-025.44    Motsatt. Motstående

-025.46    Vidd. Intervaller

-025.47    Stapplad

-025.54    Symmetrisk. Symmetri

-025.56    Asymmetri. Asymmetrisk

-025.71    Vertikal. Vinkelrät

-025.72    Horisontell

-025.73    Lutande. Sned. Sluttande

-026    Egenskaper med hänsyn till aktion och rörelse

-026.11    Passiv

-026.12    Aktiv

-026.13    Reaktiv. Mottaglig. Känslig

-026.14    Icke-reaktiv. Klumpig. Okänslig

-026.16    Stabil. Instabil

-026.19    Grad av förändring

-026.212    Expanderande
    ==> -026.23

-026.214    Krympande
    ==> -026.24

-026.23    Växande. Ökande
    Inkluderar: Expanderande (t.ex. ekonomin)

-026.24    Minskande. Avtagande
    Inkluderar: Krympande (t.ex. ekonomin)

-026.26    I rörelse. Mobil

-026.27    I vila. Orörlig. Stationär. Statisk

-026.33    Centrifugal. Radiell

-026.34    Centripetal

-026.37    Rörelsegrad

-026.4    Egenskaper om riktning

-026.412    Direkt

-026.414    Indirekt

-026.421    Riktad

-026.422    Icke-riktad

-026.43    Enkelriktad

-026.44    Alla riktningar

-026.451    Framåt. Progressiv

-026.452    Bakåt. Omvänd. Regressiv. Bakåtriktad

-026.453    Uppåt. Stigande

-026.454    Nedåt. Fallande. Sjunkande

-026.455    Åt sidan

-026.48    Inkommande

-026.49    Utgående

-026.5    Fysiska egenskaper

-026.51    Fart. Hastighet

-026.52    Volym. Kapacitet

-026.53    Massa
    ==> 531.42

-026.54    Vikt

-026.542    Lätt

-026.544    Tung

-026.55    Densitet. Tjock. Tunn

-026.56    Mekaniska egenskaper

-026.561    Styrka. Stark. Svag

-026.562    Hård. Mjuk

-026.563    Spröd. Ömtålig

-026.564    Stelhet. Stel. Styv

-026.564.2    Flexibilitet. Flexibel. Smidig

-026.565    Påfrestning. Spänning. Tryck
    ==> 539.4

-026.567    Deformerbarhet. Elasticitet
    ==> 539.3, 539.52

-026.57    Akustiska egenskaper
    ==> 534

-026.571    Hörbar. Ohörbar
    ==> 534-7

-026.572    Sonisk. Överljuds. Ultraljuds

-026.572.2    Ultrasonisk, ultraljud (större än 20 KHz, över mänsklig hörsel)

-026.61    Optiska egenskaper
    ==> 535

-026.611    Ljus. Mörk

-026.612    Synlighet. Synlig. Osynlig

-026.613    Egenskaper relaterade till synligt ljus. Nyanser. Färger

-026.613.01    Färglös (i tydliga transparenta kroppar)

-026.613.02    Vit

-026.613.03    Grå

-026.613.04    Svart

-026.613.1    Rödfärggrupp

-026.613.2    Orangefärggrupp

-026.613.3    Gulfärggrupp

-026.613.4    Grönfärggrupp

-026.613.6    Blåfärggrupp

-026.613.8    Violettfärggrupp

-026.614    Färgad. Entonig

-026.616    Fluorescerande. Självlysande
    ==> 535.37

-026.63    Radioaktiva egenskaper
    ==> 539.16

-026.65    Termiska egenskaper
    ==> 536

-026.651    Värmenivåer
    Inkluderar: Het. Varm

-026.652    Uppvärmd. Återuppvärmd

-026.654    Måttlig. Tempererad

-026.655    Kall

-026.656    Under noll. Frysning. Fryst. Kryo-

-026.67    Hydrauliska egenskaper

-026.68    Pneumatiska egenskaper

-026.7    Egenskaper enligt materialtillståndet. Materiens tillstånd

-026.71    Fluid

-026.72    Gasformig. Vaporös
    ==> 54-13

-026.73    Likvid. Flytande

-026.742    Kolloider. Kolloidal

-026.743    Suspension

-026.744    Emulsioner

-026.745    Sol

-026.746    Gel

-026.747    Skum

-026.76    Fast
    ==> 54-16

-026.761    Grovhet. Grov

-026.762    Finhet. Fin

-026.78    Kemiska egenskaper

-026.781    Aciditet. Alkalinitet. Syrlig. Basisk

-026.782    Flyktighet

-026.783    Brännbarhet

-026.784    Smak

-026.785    Lukt. Odör. Arom

-026.8    Biologiska egenskaper

-026.81    Levande. Icke-levande

-026.82    Död
    ==> -053.18

-026.83    Utdöd
    ==> 57.07

-026.85    Biologiskt nedbrytbar

-026.86    Giftighet. Toxisk. Giftfri
    ==> 615.9

-026.87    Farlig. Dödlig. Livshotande

-026.9    Miljöegenskaper

-026.91    Inomhus. Utomhus
    ==> (203), (204.1), (24)

-026.911    Inomhus

-026.912    Utomhus

-027    Operationella egenskaper

-027.1    Utvecklingsegenskaper

-027.11    Outvecklad. Utvecklad

-027.12    Under utveckling

-027.13    Underutvecklad

-027.16    Försenad. Accelererad

-027.162    Försenad. Fördröjd. Uppskjuten. Saktad ner

-027.164    Accelererad. Påskyndad
    ==> -043.78

-027.17    Föråldrad. Nedlagd. Omodern

-027.2    Funktionsegenskaper

-027.21    Teoretisk. Ren (ej tillämpad)

-027.22    Praktisk. Tillämpad

-027.231    Rimlig. Möjlig. Uppnåelig

-027.234    Omöjlig. Ouppnåelig

-027.235    Användbar. Lönsam. Nytta

-027.242    Multifunktionell. Flerändamålsenlig

-027.253    Vattenfast

-027.257    Vattentät

-027.259    Dränkbar

-027.262    Gastät. Lufttät

-027.263    Dammtät

-027.264    Väderbeständig

-027.266    Ljudisolerad. Ljustät

-027.267    Eldfast. Värmetålig

-027.272    Stötsäker

-027.28    Egenskaper enligt design

-027.282    Vikbar

-027.283    Hopfällbar

-027.284    Demonterbar

-027.286    Utdragbar. Utökbar. Teleskopisk

-027.3    Egenskaper enligt produktion

-027.31    Ny. Original

-027.32    Begagnad. Andrahand

-027.33    Återvunnen. Återvinningsbar. Återanvändbar

-027.34    Disponibel

-027.36    Reproduktion. Faksimil. Kopia

-027.37    Massproducerad

-027.38    Monteringsfärdig

-027.4    Egenskaper enligt mekaniseringsgrad

-027.41    Manuell

-027.42    Mekanisk

-027.43    Automatisk. Halvautomatisk

-027.44    Datoriserad. Datorstödd

-027.45    Säkerhet. Pålitlighet. Hållbarhet
    ==> -022.312

-027.5    Organisatoriska egenskaper

-027.511    Allmän. Generaliserad. Global

-027.512    Särskild. Specialiserad. Specialist

-027.521    Enskild

-027.522    Kollektiv. Grupp

-027.541    Lokal. Regional. Kommunal. Provinsiell
    ==> (1-2)

-027.542    Nationell
    ==> (1-4)

-027.543    Internationell. Över hela världen

-027.544    Central. Centraliserad

-027.545    Delegerad. Decentraliserad

-027.55    Privat eller offentlig

-027.551    Privat

-027.552    Personlig

-027.553    Inhemsk. Familjär. Hem-

-027.554    Halvprivat

-027.555    Icke-privat. Offentlig

-027.556    Frivillig. Valfri

-027.557    Obligatorisk

-027.561    Professionell

-027.562    Amatör-

-027.563    Kommersiell

-027.564    Icke-kommersiell

-027.565    Fri

-027.566    Avgiftsbelagd. Debiteringsbar

-027.568    Officiell. Tillåten. Auktoritativ

-027.572    Inofficiell. Otillåten

-027.575    Oberoende

-027.581    Laglig. Med lagens kraft

-027.583    Olaglig. Förbjuden

-027.6    Egenskaper av medlemskap

-027.61    Tillhörande. Inföding. Inhemsk

-027.63    Främling. Utländsk
    ==> (1-87)

-027.65    Majoritet. Minoritet

-028    Egenskaper med hänsyn till stil och presentation
    Förklaring: Egenskaper från denna grupp bör inte förväxlas med de allmänna tilläggen för form (tabell 1d)

-028.11    Komplett

-028.12    Annoterad

-028.13    Förkortad. Redigerad

-028.14    Abstrakt. Sammanfattad
    ==> (048.3)

-028.15    Koncis, schematisk

-028.16    Muntlig. Verbal. Det talade ordet

-028.17    Hörbar. Audio-
    ==> (086.7)

-028.21    Textenlig. Textbaserad. Det skrivna ordet

-028.22    Visuell. Grafisk. Illustrerad. Bildmässig
    ==> (084)

-028.23    Video-
    ==> (084.14), (086.8)

-028.24    Manuskript. Handskriven
    ==> (0.032), 09

-028.25    Tryckt. Pappersbaserad
    ==> (0.036)

-028.26    Audiovisuell

-028.27    Elektronisk

-028.31    Elementär
    ==> (0.062)

-028.32    På mellannivå
    ==> (0.063)

-028.33    Avancerad
    ==> (0.064)

-028.41    Populär

-028.42    Bildad. Lärd. Akademisk

-028.43    Kritisk. Icke-kritisk. Okritisk

-028.44    Beskrivande. Deskriptiv

-028.45    Analytisk

-028.46    Erfarenhetsmässig. Pragmatisk

-028.47    Anekdotisk

-028.5    Egenskaper med hänsyn till upphovsmannaskapet

-028.51    Anonym

-028.52    Pseudonym

-028.53    Eponym

-028.6    Egenskaper med hänsyn till ordning, anordning

-028.61    Bokstavlig

-028.62    Alfabetisk

-028.63    Numerisk

-028.64    Ordnings-

-028.65    Huvudsaklig

-028.66    Alfanumerisk

-028.67    Systematisk. Klassificerad
    ==> 025.4

-028.68    Taxonomisk
    ==> 57.06

-028.7    Egenskaper enligt innehåll och position

-028.71    Partisk. Vinklad

-028.73    Ortodox

-028.74    Oortodox

-028.75    Konventionell

-028.76    Okonventionell

-028.78    Traditionell. Konservativ

-028.79    Liberal. Reform

-028.81    Radikal

-028.82    Alternativ

-028.84    Glömd

-028.85    Förbjuden. Bannlyst. Utdömd

-028.86    Censurerad

-029    Egenskaper från andra huvudklasser
    Tillämpas: Indelas via kolontillägg (tabell 1b)
    Exempel på sammansättningar:
    -029:51 Matematiska egenskaper
    -029:7 Konstnärliga egenskaper

-03    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för material
    Förklaring: De allmänna tilläggstalen för material -03 används för att beteckna de material eller beståndsdelar, varav ett föremål består
    Tillämpas: De är användbara vid huvudtabellerna 0/9, då frågan om föremålens material är av underordnad vikt. De allmänna tilläggstalen för material-03 är alltid ett tillägg till ett huvudtal som anger det ämne de modifierar
    ==> 543, 620.1, 620.2

-032    Mineraliska material i naturlig förekomst
    ==> -033, -034, -039.6

-032.1    Luft
    Inkluderar: Luft vid atmosfärstryck. Komprimerad luft. Tunn luft

-032.2    Vatten (i alla dess förmer)

-032.3    Kol- och kolvätehaltiga mineral

-032.31    Naturgas

-032.32    Mineralolja. Petroleum

-032.34    Torv

-032.35    Kol, inklusive lignit och antracit

-032.36    Grafit

-032.37    Asfalt (beck osv.)

-032.38    Fossilharts och kopal

-032.4    Malmer och andra metallhaltiga mineral
    ==> -034

-032.41    Järnmalm. Mangansk malm
    Inkluderar: Hematit. Manganit

-032.42    Guldmalm. Silvermalm
    Inkluderar: Argentit

-032.5    Sten
    ==> -033.2, 553.5

-032.6    Jordarter och icke-metalliska mineral
    ==> 553.6

-032.8    Ädelstenar och halvädelstenar
    ==> 553.8

-033    Material framställda på mineralisk bas

-033.2    Gips. Kalk. Cement. Konststen

-033.24    Cement
    Inkluderar: Portland cement. Cement med hög aluminiumoxid
    ==> 666.94

-033.3    Betong

-033.5    Glas och liknande material

-033.6    Keramik. Porslin. Stengods

-033.62    Porslin. Semiporslin. Kinaporslin

-033.63    Stengods
    Inkluderar: Teknisk, kemisk, sanitetssten

-033.64    Lergods (porösa varor)
    Inkluderar: Terrakotta. Eldfast lera

-033.7    Hårt keramiskt material. Eldfast material. Cermet
    ==> 666.7

-034    Metaller
    ==> -032.4, 669

-034.1    Järnhaltiga metaller. Järn och stål

-034.2/.8    Icke-järnhaltiga metaller

-034.3    Koppar. Kopparlegeringar

-034.4    Bly. Blylegeringar

-034.5    Zink. Zinklegeringar

-034.6    Tenn. Tennlegeringar

-034.7    Lättmetaller. Lättmetallegeringar

-035    Material, företrädesvis av organiskt ursprung
    ==> -036, -037, -039.7

-035.2    Växter och vegetabiliska material (utom trä)
    Fürklaring: För trä, se -035.3

-035.3    Trä. Kork. Träull

-035.4    Papper. Papp

-035.5    Läder. Skinn. Hudar och andra material från djur

-035.51    Läder (naturläder)

-035.52    Speciellt bearbetat läder
    Inkluderar: Mocka. Pergament
    ==> 675.2

-035.53    Läderimitation. Fuskläder, av plast osv.

-035.54    Päls

-035.55    Hår. Fjädrar

-035.56    Ben. Tänder. Horn. Skal. Elfenben. Sköldpaddsskal osv.
    ==> 675.8

-035.57    Levande djurprodukter som material
    Inkluderar: Mjölk. Ägg
    ==> 637

-035.58    Dynga

-035.6    På kemisk, huvudsakligen organisk, väg framställda material

-035.66    Organoleptiska. Luktämnen. Aromer
    ==> -035.8

-035.67    Färgämnen. Färgmedel. Bläck. Färger osv.
    ==> 667

-035.68    Destillat och rester av trä, kol osv.

-035.8    Oljor. Fetter. Växter. Gummi. Hartser

-035.81    Fetter. Naturliga vaxer
    ==> 665.1

-035.82    Animaliska oljor, fetter och vaxer
    ==> 665.2

-035.83    Vegetabiliska oljor, fetter och vaxer
    ==> 665.3

-035.84    Gummi. Naturliga hartser. Oleoresin

-035.85    Eteriska oljor. Kosmetiska produkter
    ==> 665.5

-036    Makromolekulära material. Gummi och plast

-036.4    Kautsch och andra naturliga makromolekulära ämnen
    ==> 678.4

-036.5    Plaster i allmänhet, i synnerhet halvsyntetiska plaster
    ==> -037.4, 678.5

-036.6/.8    Syntetiska plaster, hartser, gummin osv.

-037    Textilier. Fibrer. Linor. Garneringar
    ==> 677.1/.5

-037.1    Vegetabiliska fibrer
    Inkluderar: Bastfibrer. Lin. Hampa. Jute. Sisal

-037.2    Vegetabiliska hår
    Inkluderar: Bomull. Kapok

-037.3    Animaliska fibrer och hår
    Inkluderar: Ull. Silke
    ==> -035.55

-037.4    Konstgjorda fibrer. Kemiska fibrer
    ==> -036

-037.5    Mineraliska och metalliska fibrer
    ==> 677.5

-037.6    Blandfiberväv. Specialtyg (vävt, stickat osv.)

-037.7    Linor. Garneringar. Modematerial

-037.8    Speciellt behandlade textilier

-039    Andra material

-039.6    Oorganiska kemikalier och föreningar
    -039.6 ≅ 546
    Fürklaring: Förutom de vid -032/-034

-039.7    Organiska kemikalier och föreningar
    -039.7 ≅ 547
    Fürklaring: Förutom de vid -035/-036

-04    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för relationer, pocesser och operationer
    Förklaring: Tilläggen -04 betecknar relationerna mellan begrepp (särskilt i -042) och allmänna processer, aktiviteter och verksamheter
    Tillämpas: Tilläggen -04 är tillämpliga i hela systemet om aspekten som betecknar process, drift eller verksamhet är sekundär till ämnet. Tilläggen -04 är alltid suffix till ett huvudsignum som uttrycker ämnet som de modifierar

-042    Fasrelationer

-042.1    Påverkans fas

-042.2    Jämförelsefas

-042.3    Inflytandefas

-042.4    Instrumentalfas. Exponeringsfas
    Förklaring: Avsedd att visa förhållanden mellan olika sorters "studieprov" eller "fallstudier"; t.ex. genmutation som visas i drosophila, där drosophila är förmedlaren eller verktyget och inte huvudfokus för studien

-042.5/.8    Andra termer som beskriver relationer mellan enheter
    ==> -021.2

-042.52    Isolering

-042.55    Separation

-042.62    Förening

-042.65    Oberoende

-042.72    Beroende

-042.75    Beroendeförhållande. Ömsesidigt beroende. 'Symbios'

-042.82    Komplementaritet

-043    Allmänna processer

-043.2    Handling

-043.3    Overksamhet. Tröghet

-043.4    Reaktion. Svar

-043.5    Interaktion

-043.61    Göra i ordning. Förberedelse

-043.62    Start

-043.65    Stopp

-043.7    Ändring

-043.78    Acceleration

-043.79    Retardation

-043.8/.9    Existensprocesser

-043.82    Livscykel

-043.83    Bildning. Ursprung. Påbörjande. Början. 'Födelse'

-043.86    Utveckling. Evolution
    ==> -044.88

-043.88    Mognande

-043.92    Åldrande

-043.93    Nedgång. Degeneration

-043.94    Efterbehandling. Slut. Slutförande

-043.95    Upphörande. 'Död'. Avslutning

-043.96    Regeneration. Förnyelse

-043.97    Försvinnande. Utrotning. Förlust

-044    Värdeprocesser, ordning, storlek, antal och grad, tid, kronologi, dimension, form

-044.235    Öppning

-044.237    Stängning. Avslutning

-044.3    Värdeprocesser

-044.337    Förbättring

-044.342    Förvärring. Försämring. Degeneration

-044.352    Tolerans

-044.382    Återhämtning. Reparation

-044.4    Processer som följer ordning och sekvens

-044.44    Ledande. Företräde

-044.46    Följande. Underordning. Marginalisering

-044.5    Processer relaterade till omfattningen

-044.53    Tillskott. Tillägg. Ökning

-044.57    Förminskning. Försvagning

-044.6    Processer som följer antal och gradtal

-044.62    Ökning i antal. Addition

-044.63    Minskning i antal. Subtraktion

-044.67    Multiplikation. Upprepning

-044.7    Processer relaterade till tid och kronologi

-044.75    Uthållighet

-044.76    Avbrott

-044.8    Processer relaterade till dimension

-044.82    Förlängning. Utsträckning. Utvidgning

-044.84    Förkortning

-044.88    Tillväxt. Förstoring. Expansion. Svullnad. Utvidgning

-044.89    Kontraktion. Minskning

-044.9    Processer relaterade till form

-044.92    Ändring av form

-044.923    Deformation. Förändring i disposition

-044.94    Ändring av ytförhållandena

-044.95    Ändring av skepnad

-044.96    Förändring av struktur

-044.962    Konstruktion. Syntes

-044.963    Förstörelse. Demontering. Analys

-044.966    Upplösning. Avskildhet. Separation

-045    Processer relaterade till position, uppläggning, rörelse
    ==> -024.5, -025, -026, -026.5

-045.23    Framåt. Framåskridande. Progression

-045.24    Reträtt. Regression

-045.63    Delning. Division

-045.7    Processer som involverar position och rörelse

-046    Processer relaterade till fysiska egenskaper, tillstånd av materia
    ==> -022, -026

-046.22    Lättande. Viktminskning. Viktförlust

-046.23    Tyngdökning. Viktökning. Viktvinst

-046.42    Färg. Pigmentering

-046.46    Uppvärmning

-046.47    Nedkylning

-046.48    Frysning

-047/-049    Allmänna operationer och aktiviteter

-047.24    Sökande

-047.26    Observation

-047.28    Verifiering. Bekräftelse

-047.29    Beskrivning

-047.35    Samordning

-047.42    Experimenterande. Experiment

-047.43    Granskning. Värdering

-047.44    Analys. Bedömning. Utvärdering

-039.7    Organiska kemikalier och föreningar
    -039.7 ≅ 547
    Förklaring: Förutom de vid -035/-036

-047.84    Konstruktion. Skapande. Syntes

-047.86    Förstörelse. Radering

-048.25    Modifiering. Ändring. Justering

-048.42    Arrangemang. Organisation

-048.44    Systematisering. Gruppering

-048.54    Generalisering

-048.55    Specialisering

-048.56    Differentiering. Åtskillnad

-048.58    Urval. Val

-049.1    Installering. Installation

-049.3    Underhåll. Service
    ==> 62-7

-05    Tabell 1k - Allmänna tilläggstal för personer och personliga karakteristika
    Förklaring: Tilläggen -05 betecknar berörda personer eller deras egenskaper
    Tillämpas: De allmänna tilläggstalen för person -05 kan läggas till huvudtal inom hela UDK när den personliga aspekten är underordnad det begrepp som uttrycks. Tilläggstalen -05 läggs alltid till ett huvudtal som anger det ämne de modifierar
    Exempel på sammansättningar:
    347.96-055.2 Kvinnliga advokater
    64-053.6-055.2 Kvinnliga unga hemanställda

-051    Personer som aktivt verkande (studerande, arbetande, betjänande osv.)
    Exempel på sammansättningar:
    616-051 Medicinsk personal: läkare, sjuksköterskor osv.
    929-051 Levnadstecknare

-052    Personer som objekt, klienter, användare (studieobjekt, betjänade osv.)
    Exempel på sammansättningar:
    616-052 Medicinska patienter
    929-052 Biografierade

-053    Personer efter ålder eller åldersgrupper
    Tillämpas: Indelas med de allmänna tilläggstalen för tid "4" (tabell 1g)

-053.1    Personer med hänsyn till livstillstånd, födda eller ofödda, levande eller döda

-053.13    Embryo (foster)

-053.15    Levande. Levande personer

-053.18    Döda. Avlidna personer

-053.2    Barn, allmänt
    ==> -055.15, -055.25, -055.62

-053.3    Spädbarn

-053.4    Barn i förskoleåldern. Småbarn

-053.5    Barn i skolåldern (i allmänhet)
    ==> -057.87

-053.6    Ungdomar. Tonåringar
    ==> -057.87

-053.8    Vuxna

-053.85    Personer i medelåldern (i allmänhet)

-053.88    Personer i sen medelålder (tredje åldern)

-053.9    Åldringar. Gamla personer. Pensionärer

-054    Personer efter etniska egenskaper, nationalitet, medborgarskap osv.
    Exempel på sammansättningar:
    -054(23) Bergbor. Bergsfolk

-054.4    Innevånare (vare sig medborgare eller inte)

-054.5    Medborgare. Medborgare i ett land

-054.52    Naturaliserade medborgare
    Exempel på sammansättningar:
    -054.52-058.833 Naturaliserade genom äktenskap

-054.57    Medlemmar av nationella minoriteter

-054.6    Utlänningar

-054.7    Utlandsboende. Personer i exil. Migranter. Statslösa personer

-054.73    Flyktingar. Evakuerade. Fördrivna personer

-054.74    Personer i obligatorisk exil. Uteslutna personer (förhindrade att komma tillbaka). Fördrivna. Förvisade

-055    Personer efter kön och släktskap

-055.1/.3    Efter kön

-055.1    Män

-055.15    Pojkar

-055.2    Kvinnor

-055.25    Flickor

-055.26    Kvinnor som havande. Gravida kvinnor. Blivande mödrar. Ammande mammor

-055.3    Personer med hänsyn till sexuell läggning

-055.32    Heterosexuell

-055.34    Homosexuell. Bög
    ==> 316.367.7

-055.36    Bisexuell

-055.5/.7    Personer med hänsyn till släktskap

-055.5    Personer med hänsyn till släktskap i uppstigande relation. Anfäder

-055.52    Föräldrar
    Exempel på sammansättningar:
    -055.52-058.832 Ensamma föräldrar

-055.53    Far- och morföräldrar. Äldre gammelföräldrar. Ytterligare förfäder i direkt uppstigande linje

-055.54    Personer i indirekt stigande relation
    Inkluderar: Far- och morbröder. Fastrar och mostrar. Gammelfarbröder och -morbröder. Gammelmostrar och -fastrar

-055.6    Personer som barn eller i ättlingförhållande

-055.62    Avkomma. Barn till ...
    Exempel på sammansättningar:
    -055.62-055.1 Manlig avkomma. Son
    -055.62-055.2 Kvinnlig avkomma. Dotter

-055.623    Barn födda utanför äktenskapet. Illegitima barn. Bastardbarn

-055.63    Barnbarn. Barnbarns barn. Ytterligare ättlingar i direkt linje

-055.64    Personer i indirekt efterkommande relation
    Inkluderar: Syskonbarn. Syskons barnbarn

-055.7    Personer i släktförhållande på sidolinjen

-055.71    Personer som syskon
    Exempel på sammansättningar:
    -055.71-055.1 Bröder
    -055.71-055.2 Systrar

-056    Personer efter allmän konstitution, hälsa, disposition, ärftliga eller andra drag

-056.1    Personer efter allmänna fysiska egenskaper, disposition eller karaktär

-056.12    Passiva personer
    Inkluderar: Oreaktiva. Inaktiva. Neutrala. Likgiltiga. Lugna. Lata. Apatiska

-056.13    Måttligt, normalt aktiva personer
    Inkluderar: Reaktiva. Engagerade. Intresserade

-056.14    Intensivt, onormalt, alltför aktiva personer
    Inkluderar: Överaktiva. Energiska. Överkänsliga. Entusiaster. Fanatiker. Trosivrare

-056.153    Positiv partiskhet. Pro -... För ... Till förmån för ... Supporters

-056.155    Neutrala. Oengagerade. Varken för eller emot

-056.157    Negativ partiskhet. Anti -... Mot ... Motsatt till.

-056.17    Personer enligt lateralitet

-056.172    Högerhänta personer

-056.173    Vänsterhänta personer

-056.175    Ambidextra personer

-056.2    Personer efter fysiskt tillstånd och hälsa

-056.22    Fysiskt friska personer

-056.23    Personer enligt kroppsstorlek, höjd, längd

-056.231    Mycket små, mycket korta personer. Dvärgar

-056.235    Mycket stora, mycket höga personer. Jättar

-056.24    Fysiskt sjuka personer. Sjuka

-056.253    Underviktiga personer. Försvagade av hunger osv. Utsvultna. Undernärda. Personer som lider av undernäring. Hypotrofiska

-056.257    Överviktiga personer. Övernärda. Tjocka. Feta. Hypertrofiska

-056.26    Fysiskt handikappade personer. Personer med funktionshinder
    ==> -058.65

-056.262    Personer som är synskadade

-056.263    Döva personer. Stumma personer. Dövstumma

-056.3    Personer efter intelligens och mental eller psykologisk hälsa

-056.31    Personer efter intelligens
    Tillämpas: Indelas med asterisk (tabell 1h) följd av intelligenskvoten (IQ)
    Exempel på sammansättningar:
    -056.31*IQ105 Personer med IQ på 105

-056.32    Psykiskt friska personer

-056.34    Personer med psykiska hälsoproblem. Personer med psykisk störning

-056.36    Personer med inlärningssvårigheter. Personer med psykisk funktionsnedsättning

-056.4    Personer efter temperament, anlag

-056.43    Personer benägna till sjukdomar. Personer med diates. Överkänsliga personer. Allergiska personer

-056.45    Begåvade personer. Brådmogna personer. Genier. Underbarn

-056.49    Personer med beteendeproblem

-056.8    Personer enligt deras förvärvade vanor, beteende, attityder

-056.83    Personer med ständigt begär. Missbrukare: alkohol, tobak, narkotika osv.

-056.84    Vegetarianer

-056.87    Personer väl benägna till sin nästa
    Inkluderar: Trevliga, vänliga, sympatiska typer. Välgörare. Humanister. Filantroper

-056.88    Personer illa benägna till sin nästa
    Inkluderar: Asociala, ovänliga, grymma typer. Misantroper. Mobbare
    ==> 364.636

-057    Personer enligt yrke, arbete, försörjning, utbildning
    Fürklaring: För specifika yrken använd huvudtalen från UDK med tilläggen -051 eller -052

-057.1    Personer efter arbete, anställningsförhållande
    ==> 331.102

-057.11    Personer enligt anställningsvillkor

-057.112    Fullt avlönad personal

-057.113    Deltidsarbetande personal
    Inkluderar: Halvtidsarbetare
    ==> -057.54

-057.114    Dubbelanställd personal. Personer med flera jobb. Nattjobbare

-057.115    Temporärt anställd personal (”vikarier”). Hjälparbetare. Ersättningspersonal
    ==> -057.54

-057.117    Tillfälligt anställd personal. Arbetare som utför arbeten på beställning

-057.118    Personer med olaglig eller odeklarerad anställning. Personer i den svarta ekonomin

-057.13    Egna företagare. Oberoende arbetare. Frilansarbetare

-057.15    Arbetsgivare i allmänhet

-057.16    Arbetstagare i allmänhet

-057.165    Teknisk personal

-057.17    Arbetsledning. Direktion

-057.177    Högre ledning. Högsta ledningen
    Inkluderar: Direktoratet. Styrelse. Chef för vetenskaplig personal. Chef för teknisk personal. Chef för administrativ personal

-057.18    Människor i relation till organisationen

-057.182    Ombud. Representanter

-057.185    Aktieägare

-057.187    Kunder

-057.188    Leverantörer

-057.19    Arbetslösa

-057.2    Teknisk personal. Maskintekniker. Kroppsarbetare

-057.21    Yrkesarbetare. Specialiserade arbetare. Hantverkare

-057.3    Förvaltningspersonal. Tjänstemän

-057.34    I kommunal eller statlig tjänst

-057.36    Personer i militärtjänst. Personer i civila tjänster
    Inkluderar: Försvarspersonal (tjänstemän, tjänstekvinnor). Polispersonal. Brandtjänstpersonal

-057.4    Professionell eller akademisk arbetskraft

-057.5    Personer efter arbetsplats, sysselsättning. Personer i relation till sitt företag

-057.52    Personer som arbetar på platser utanför företaget
    Inkluderar: Hemarbetare. Utearbetare. Resande arbetare

-057.54    Personer som inte är fast anställda. Tillfälligt anställda
    Inkluderar: Entreprenörer. Konsulter. Externa rådgivare
    ==> -057.113, -057.115

-057.6    Personer efter bostad och dess relation till arbete eller andra aktiviteter

-057.65    Personer efter hemmets skötsel. Lägenhetsinnehavara (ägare eller hyresgäster)
    Exempel på sammansättningar:
    -057.65-055.2 Hemmafruar

-057.66    Personer utan fast bostad. Personer med mobila bostäder och levnadssätt. Resenärer (ibland kallade "tattare"). Nomader

-057.68    Turister. Resenärer i allmänhet. Passagerare. Personer som reser av andra orsaker än arbete

-057.7    Personer efter inkomstkälla eller försäkringar
    ==> -058.3

-057.73    Betald personal. Avlönad personal

-057.75    Pensionärer
    Inkluderar: Ålderspensionärer. Pensionärer pensionerade på grund av sjukdom, olycka, skada

-057.772    Personer med oberoende eller privata medel, t.ex. från aktieinnehav, egendom, arv

-057.8    Personer efter utbildning, träning och efarenhet

-057.81    Illiterata. Analfabeter

-057.82    Outbildade, otränade personer

-057.83    Självbildade, självlärda, självutbildade personer. Autodidakter. Självgjorda personer i allmänhet

-057.84    Skolutbildade

-057.85    Personer med högre utbildning (universitet eller motsvarande)

-057.86    Yrkesmässigt eller professionellt utbildade eller kvalificerade personer. Tekniska experter

-057.87    Studenter. Elever. Lärlingar

-057.875    Studenter i högre utbildning (universitet eller motsvarande)

-057.9    Personer efter exekutiva funktioner

-057.95    Personer enligt medlemskap i organisationer

-058    Personer efter social- och civilstånd

-058.1    Personer med hänsyn till socialstånd

-058.12    Överklass

-058.13    Medelklass

-058.14    Arbetarklass

-058.17    Marginaliserade klasser. Gränsande fall till klass

-058.18    Klasslösa personer (som inte tillhör någon social klass)

-058.3    Personer med hänsyn till ekonomisk ställning (inkomster, trygghet, andra rättigheter)
    ==> -057.7

-058.31    Personer enligt specifika inkomstnivåer

-058.32    Höginkomsttagare. Personer med stora medel. Rika personer

-058.33    Medelinkomsttagare

-058.34    Låginkomsttagare. Personer med så medel. Fattiga

-058.38    Personer utan inkomst, utan medel. Utfattiga

-058.5    Personer som tillhör marginella socioekonomiska kategorier. Marginella grupper

-058.6    Offer för omständigheter

-058.65    Krigsoffer
    Exempel på sammansättningar:
    -058.65-056.26 Krigsinvalider

-058.66    Katastrofoffer
    Exempel på sammansättningar:
    614.86-058.66 Offer för trafikolyckor

-058.68    Offer för ensamhet, försummelse, misshandel

-058.7    Vårdbehövande personer. Beroende personer

-058.8    Personer efter civilstånd och familjeförhållanden
    ==> -055.5/.7

-058.83    Personer enligt civilstånd eller besläktad civilstatus

-058.832    Ensamma, ogifta personer
    Exempel på sammansättningar:
    -058.832-055.1 Ungkarlar
    -058.832-055.2 ungmör

-058.833    Gifta personer. Makar
    Exempel på sammansättningar:
    -058.833-055.1 Makar
    -058.833-055.2 Fruar
    ==> 316.361

-058.835    Änkor. Änkemän
    Exempel på sammansättningar:
    -058.835-055.1 Änkling
    -058.835-055.2 Änka
    ==> 2-48, 393.98

-058.836    Personer som är skilda eller har separerat

-058.837    Ogifta personer som bor tillsammans. Sambor

-058.839    Bigamister. Polygamister

-058.85    Personer med kvasiföräldrarelationer
    ==> -055.5

-058.854    Styvföräldrar

-058.855    Adoptivföräldrar

-058.86    Personer med kvasifiliala förhållanden
    ==> -055.6

-058.862    Föräldralösa

-058.864    Styvbarn
    Exempel på sammansättningar:
    -058.864-055.1 Styvsöner
    -058.864-055.2 Styvdöttrar

-058.865    Adopterade

-058.866    Fosterbarn