V

ABCDEFGH ∣  IJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ


 

Vaccinaceae    634.73
Vad av dom    347.95
Vadderade handskar    685.43
Vagina    618.15
Vagnar - rälsfordon    629.44
Vagnbyggnad    674.3
Vagnmakeri    674.3
VA-installationer    696.1
Vakthundfunktion - parlament    328.36
Vakttornets bibel- och traktatsällskap    279.17
Vakuumfysik    533.5
Val    324
Val av behandling - sjukdomar    616-035
Val av energikälla för bestämda ändamål    620.98
Val av yrke    331.54
Val av överföringssystem - elektroteknik    621.3.05
Val mellan lönenivå och andra anställningsvillkor    331.29
Val, lämplighet, anpassning av verksamheten - kirurgi    616-089.15
Valar    599.51/.53
Valkampanjer    324
Vallar    627.5
Vallar - offentliga byggnader    725.96
Valnötter (släktet Juglans)    634.51
Valresultat    324
Valrätt    342.8
Valsning - gjuteriteknik    621.771
Valspråk    398.6
Valsverk    621.771
Valsystem    342.82
Valuta    336.74
Valuta- eller växelkurser    339.743
Valutaaffärer    336.745
Valutahandel    336.745
Valutakurs    336.748
Valutapolitik    339.74
Valutapolitikens medel    339.74
Valutareform    336.748.5
Vampyrer    392.28
Vanadin (V, atomnummer 23)    546.881
Vanadinfyndigheter    553.46
Vandalism - miljön    504.9
Vandrarhem    640.418
Vandring    796.5
Vanilj    664.57
Vanilj - kryddväxter    633.82
Vanliga tyger    677.074.5
Vanliga typer av kartotekskort, visitkort    676.813
Vanor - psykologi    159.943.7
Vantar    685.43
Vapen - förhistoria    903.22
Vapenrullor enligt innehåll    929.64
Vapenrullor enligt innehåll- heraldik    929.64
Vapensystem    623.4
Varaktighet - naturfilosofi    115
Vardagens sociologi    316.728
Vardagsliv    394
Varia    088
Variabilitet - genetik    575.2
Variabilitet - växtfysiologi    581.15
Variabla stjärnor    524.33
Variabler, villkor och egenskaper hos produktionsprocesser, anläggningar och utrustning - maskiner    62-9
Variationer - växtfysiologi    581.15
Variationer av lufttrycket - meteorologi    551.543
Variationer i nederbörden    551.577.3
Variationskalkyl    517.9
Varicellae    616.914
Varietéer    792.7
Varma källor med saltinnehåll upp till 1 gram per liter    553.78
Varmformning medelst  hammare och pressar    621.984
Varmluftsmaskiner    621.41
Varmvattenberedare    683.97
Varmvatteninstallationer    696.4
Varor - ekonomi    330.12
Varor - företag    658.6
Varor - teknik    620.2
Varseblivning - psykologi    159.937
Varubelåning - civilrätt    347.466
Varubörser    339.172
Varudistribution    658
Varukännedom    620
Varukännedom - teknik    620.2
Varuutbyte    339.172
Varvsindustri    629.5
Vaser - av glas    666.17
Vaskulära växter    582.361/.99
Vasmålning    75.055
Vassverktygssmide    682.3
Vatten - hälsa    614.777
Vatten - teknisk hygien    628
Vatten för drycker och för speciella industriella ändamål    663.6
Vatten H@b2@BO    546.212
Vatten i allmänhet    556
Vatten i fast tillstånd - glaciologi    551.322
Vatten med natriumklorid    553.77
Vatten- och ångtäta konstruktioner    699.82
Vatten-, mark-, och luftförorening    628.39
Vattenanalys    543.3
Vattenbalett    797.217
Vattenbyggnad i allmänhet    626
Vattendelare    556.51
Vattenfordonsteknik    629.5
Vattenförsörjning    628.1
Vattenförsörjning för kanaler    626.2
Vattenförsörjning och sanitära installationer - bostaden    644.6
Vattenförsörjningskällor    628.11
Vattenhjul    621.223
Vattenhygien    614.777
Vattenkoppor    616.914
Vattenkraft    621.22
Vattenkraftverk    621.311.21
Vattenkurer    615.838
Vattenkällor - tro och seder    398.32
Vattenmätare    681.12
Vattenpolo    797.25
Vattenregleringsmagasin    556.55
Vattenreningsanläggningar i allmänhet    628.16
Vattenreservoarer    628.13
Vattenresurser    556.18
Vattenrätt    351.79
Vattenskidåkning    797.176
Vattenspel    797.25
Vattensport    797.2
Vattensportstrukturer    725.87
Vattenstrukturer    626/627
Vattentäkter    628.11
Vattenundanhållning - gruvhantering    622.5
Vattenverksteknik i allmänhet    628.16
Vattenånga - meteorologi    551.57
Vattnets egenskaper    556.1
Vattnets egenskaper - hydrologi    556.11
Vattnets mikrobiologi    579.68
Vaxer    547.916
Vaxer - produktion    665
Vaxljus    665.18
Webbinnehåll    004.774
Webbplats    004.738.1
Webbplatser efter typ av tjänst    004.738.1
Webbresurser    004.774
Webbsidor    004.774
Veckning  - plåtbearbetning    621.981
Ved och bark - skogsbruk    630*81
Ved och växtdelar som bränsle    662.63
Vedism    231
Vegetabiliska hårstrån    677.2
Vegetabiliska livsmedel    613.26
Vegetabiliska oljor, fetter och vaxer    665.3
Vegetarianism    613.261
Vegetation - planering    712.4
Vegetativ förökning    631.53
Vektorknippe    512.72
Weltanschauung    140.8
Venereologi    616.97
Veneriska sjukdomar    616.97
Venernas sjukdomar    616.14
Venezuelas historia    94(87)
Ventilation    644.1
Ventilation - bibliotek    022.8
Ventilation - byggnader    697.9
Ventilation - folkhälsoaspekt    628.8
Ventilation och luftkonditionering av byggnader    697
Ventilatorer    621.63
Ventiler    673.6
Ventiler, stängningar - maskiner    62-3
Ventilväxlar och ställdon i allmänhet    62-34
Venus    523.42
Verifikationer - räkenskaper    657.24
Verk av exceptionellt format    099.1
Verk i brevform    82-6
Verk med autografdedikation    099.3
Verkan av värmetillförsel och temperatur beroende på kroppars volym och struktur    536.4
Verksamhet inom filmproduktionen    791.631
Verkstäder - rymdfart    629.7.08
Verkställande - administration    005.54
Den verkställande makten    342.51
Den verkställande makten som kollektiv    342.6
Verkställande verksamhet - socialvård    364-73
Verkställighet av dom    347.95
Verkställighet av ekonomisk lag    346.9
Verkställighetsfunktioner - psykologi    159.94
Verktyg - förhistoria    903.21
Verktyg - konst    7.022
Verktyg- industrier    67.05
Verktyg och maskiner för klädindustrin    687.05
Verktyg och program för design av webbsidor, publicering, organisation och hantering av webbinnehåll    004.774.6
Verktyg, maskiner och utrustning för avverkning och relaterade operationer    630*36
Verktygs- och materialförvaltning    658.56
Verktygshållare    62-229
Verktygssmide    682.3
Verktygstillverkning - gjuteriteknik    621.71
Vermes    595.1
Vers med musik    82-192
Verslära    801.6
Versmått    801.63
Vertebrata    597/599
Vespidae (sociala getingar)    595.798
Vete    633.11
Vetenskap och kunskap i allmänhet    001
Vetenskap och teknik för tillämpad mikrobiologi    663.1
Vetenskap om arbetskraft    331.101
Vetenskap om geografiska faktorer (systematisk geografi)    911
Vetenskapens begrepp    001.1
Vetenskapens framtid    001.18
Vetenskapens förfalskningar    001.98
Vetenskapens och forskningens organisation    001.89
Vetenskapens popularisering    001.92
Vetenskapens värde, betydelse, nytta, försvar och uppskattning    001.3
Vetenskapernas system    168.5
Vetenskaplig analys och syntes    001.8
Vetenskaplig forskning    001.891
Vetenskaplig forskningsmetod    167
Vetenskaplig information och rådgivning    659.25
Vetenskaplig kommunism    141.82
Vetenskaplig matematik    51-7
Vetenskaplig socialism, kommunism    141.82
Vetenskaplig systematik    168
Vetenskaplig äganderätt    347.77
Vetenskapliga experter - konst    7.072.5
Vetenskapliga förströelser    793.8
Vetenskapliga grunder för försäkring    368.01
Vetenskapliga lagar    001.6
Vetenskapliga romaner    82-311.9
Vetenskapliga teorier om musik.    781.1
Vetenskapliga teorier, hypoteser och system    001.5
Vetenskapligt fackspråk    001.4
Veterinär mikrobiologi    579.62
Veterinärhälsa    614.9
Veterinärmedicin    636.09
Viaduktbanor    625.41
Viadukter    725.95
Vibrationsresistenta och ljudisolerande byggnadskonstruktioner    699.84
Vidareutbildning    37.018.48
Wide area network (WAN)    004.735
Videodisplayenheter    004.353
Videokonferens    004.773.5
Videoteknologi    621.397
Videoteknologi och utrustning    621.39
Videoterminaler    004.353
Videoutrustning och nätverk    621.397
Vidskepelse    398.3
Vikt - mekanik    531.42
Vikt och mått i allmänhet    006.91
Viktiga stadier i filmens utveckling    791.1
Viktimologi    343.98
Vila - hälsa    613.79
Vilja    159.947
Viljeakt    159.947
Villkor för omdömens giltighet - logik    161.25
Villkor för tillträde - bibliotek    024.1
Villkorlig dom    343.265
Villkorlig frigivning    343.265
Villor    728.37
Villor (på landsbygden)    728.84
Vilodag    2-563
Vilorum - arbetslokaler    331.42
Vilt    637.55
Viltbeståndets fiender och sjukdomar    639.1.09
Viltets avel    639.1.03
Viltkött (utom fåglar)    637.55
Vin    663.2
Vinbarer    640.44
Vinberedning    663.25
Vinbär (släktet Ribes)    634.72
Vind och turbulens    551.55
Vindar - bostaden    643.9
Vindar på särskilda platser    551.555
Vinddrivna - maskiner    62-85
Vindens verksamhet - erosion    551.311.3
Vindkraftmotorer    621.56/.59
Vindkraftspark    621.311.245
Vindkraftverk    621.311.245
Vindvariationer på jordens yta    551.553
Viner efter ursprung    663.21
Viner i allmänhet    663.21
Vingårdar    634.8
Vinkelmätning    531.74
Vinkännedom    663.2
Vinodling    634.8
Vinrute- och mullbärsväxter    634.3
Vinst- och förlustkonton - räkenskaper    657.44
Vinstandel - lön    331.24
Vintergatan    524.6
Vinterhögtider    398.332.4
Vintersport    796.9
Vinterträdgårdar    725.23
Vinterträdgårdar - byggnader    728.98
Vinvinäger    663.242
Viola    780.614.333
Violaceae    582.681.2
Violin    780.614.332
Violoncell (cello)    780.614.334
Viral biokemi    578.1
Viral ekologi    578.4
Viral genetik    578.5
Virkestorkning    630*84
Virkning    646.27
Virkning - textilindustri    677.025
Virologi    578
Virtuell verklighet (VV)    004.946
Virus främst från ryggradsdjur som värdar    578.82/.83
Virus främst från ryggradslösa djur som värdar    578.84
Virus främst från växter som värdar    578.85/.86
Virus morfologi    578.3
Virussjukdomar - skogsbruk    630*44
Virvelvindar    551.515.3
Vise män    2-37
Vishnuism    233.2
Vismut    669.76
Vismut (Bi, atomnummer 83)    546.87
Vismutlegeringar    669.76
Visuella enheter - datateknik    004.353
Vit slavhandel    326.1
Vit slavhandel - som brott mot vandel    343.545
Vitales    582.82
Vitaminer    577.16
Vitaminer - läkemedel    615.35
Vitaminliknande ämnen    577.16
Vitkål    635.34
Vitlök    635.26
Vitpeppar    664.51
Vitrysk litteratur    821.161.3
Vitryska    811.161.3
Vittnesförhör    347.94
Vittring - geodynamik    551.3.053
Vittringsfenomen    551.311.23
Vittringsprocesser    551.311.24
Viverridae    599.742.5
Vivisektion    179.3
Vokal kammarmusik    784.3
Vokala utdrag från längre arbeten    784.2
Vokalmusik    784
Vokalmusik- tillägg    78.087.6
Vokalt uttryck - psykologi    159.946.3
Vokalövningar    784.9
Volfram    669.27
Volfram (W, atomnummer 74)    546.78
Volframfyndigheter    553.46
Volleyboll    796.325
Volontärhjälp    614.885
Volymmätning    531.73
Voodoo religion    259.43
World Wide Web (i strikt mening)    004.774
World Wide Web (WWW)    004.738.5
Votiva sättningar    903.8
Vridkolvpumpar (driv- och arbetsmaskiner)    621.66
Vridning - tvättning    648.3
Vridslider - maskiner    62-32
Vulkaner    551.21
Vulkanism    551.21
Vulpini    599.744.12
Vulva    618.16
Vuxenutbildning    374.7
Våg och rörelse hos projektiler - mekanik    531.55
Våg- och svängningsformer - elektroteknik    621.3.029
Vågar    681.26
Vågmekanik    530.145
Vågor    534
Vågor och tidvatten    551.466
Vågrörelser - hydromekanik    532.59
Vågsvall - elektroteknik    621.3.015
Våld - sociala frågor    364.632
Våldtäkt    343.541
Vållande av onödigt lidande hos djur    343.58
Vård - konst    7.025.3
Vård av barn och sjuka i hemmet    649
Vård av unga - zoologi    591.56
Vårdarbete    364-783
Vårdhem    364-58
Vårhögtider    398.332.1
Väder-, forsknings-, prospekterings- och expeditionsfartyg    629.564
Väderprognos    551.509
Väderskador i allmänhet    551.515.9
Vädret    551.515
Vägar - gruvhantering    622.26
Vägar indelade med hänsyn till betydelse och ändamål    625.71
Vägar längst stränder och vattenleder    625.714
Vägbyggnadsmaskiner    625.08
Vägen till kunskap - det ockulta    133.2
Väggar    692.2
Väggdekorationer    688.78
Väggpäls    675.61
Väggtelefoner    621.395.721.3
Vägledningssystem, flygkurvor, lansering - vapensystem    623.46
Vägningsanordningar    681.26
Vägnät, gator o.dyl.    711.73
Vägsystem    625.7
Vägtrafik, övrig    656.19
Vägtullar    656.03
Vägtunnlar    725.95
Välfärdens informationstjänster    364-784
Välfärdsinsatser    364-7
Välfärdsklienter - socialvård    364-22
Välgörenhet - religiös praxis    2-46
Välvilja - metafysik    111.84
Vännernas samfund    278.17
Vänskap    177.6
Vänskap - seder och bruk    392.71
Vänstern - partier    329.055.4
Väntsalar - järnvägar    656.26
Väpnade styrkor, allmänt    355.1
Värde - ekonomi    330.13
Värde - metafysik    124.5
Värden    316.752
Värdepapper    336.763
Värdering    7.073
Värdering - räkenskaper    657.92
Värdet på tomter, anläggningar    332.6
Värdshus    640.416
Världens ände - religion    2-175
Världsekonomi    339.97
Världshistoria (kronologisk sammanfattning av fakta)    94(100)
Världshushållning    339.97
Världsliga körverk, kantater    784.5
Världsorganisation utan övernationell befogenhet    341.12
Världsparlament    341.11
Världsregering med övernationell befogenhet    341.11
Världsstäder    711.432
Värme    644.1
Värmebehandling    621.78
Värmebehandling - gjuteriteknik    621.7
Värmebehandling - keramik    666.3.04
Värmebehandlingsmetoder och utrustning - kemisk teknik    66.04
Värmebehovsberäkningar    697.1
Värmeisolering - byggnader    699.86
Värmekraftmaskiner (utom ångmaskiner)    621.4
Värmelära    536
Värmeläras teori    536.1
Värmemängdsmätningar    536.6
Värmepumpar    621.577
Värmeregulation    612.5
Värmeteknik    662.6/.9
Värmeteknik i allmänhet    662.6
Värmeåtervinning    662.99
Värmeöverföring    536.2
Värmeövergång    536.2
Värmning för varmbearbetning    621.78
Värn    623.2
Värnpliktsvägran    327.36
Västerländska kyrkor    272/279
Västernfilmer    791.223.1
Västgermansk litteratur (andra än engelsk)    821.112
Västgermanska språk (andra än engelska)    811.112
Västindien - historia    94(729)
Västslavisk litteratur    821.162
Västslaviska språk    811.162
Väte    669.788
Väte H (atomnummer 1)    546.11
Vätnings-, skum-, emulgerings- och flotationsmedel    661.18
Vätskebalans    532.2
Vätskediet - enskild hälsovård    613.3
Vätskekontrolldelar med fram- och återgående rörelse - maskiner    62-31
Vätskekontrolldelar med roterande rörelse - maskiner    62-32
Vätskekontrolldelar med slagrörelse - maskiner    62-33
Vätskerörelse    532.5
Vätskor    544.27
Vätskors upptagande och avgivande - växtfysiologi    581.11
Vättar    398.43
Vävda produkter    677.074
Vävnader och organ ur cytologisk synpunkt    576.7
Vävnadslära    591.8
Vävnadsstruktur, bildning och differentiering    611.018
Vävning    746.1
Vävning och tillhörande processer    677.024
Vävningsindustrin    677.024
Växelkontor    336.713
Växelkurs    336.748
Växellådor    62-23
Växelström - elektroteknik    621.3.025
Växelverkan mellan kroppars lokalfärg    535.68
Växlar    621.8
Växlar - maskinelement    621.83
Växt- och djurhormoner    577.17
Växtanatomi    581.4
Växtdun    677.23
Växten och dess omgivning    581.5
Växtens kemi och kemiska beståndsdelar    581.19
Växter    582.32/.998
Växter för produktion av dricker    633.7
Växter med ätbara frön och frukter    635.6
Växter med ätbara stamdelar, blad och blommor    635.3
Växter och människors hälsa    614.778
Växter och växtodling    633
Växter som ger parfym    633.81
Växter som ger pigment, färgämnen    633.86
Växter som ger tannin    633.87
Växternas geografiska fördelning    581.9
Växternas inverkan - geobiologi    550.73
Växternas levnadssätt    581.5
Växternas miljö och livsmiljö    581.52
Växternas morfologi    581.4
Växternas skötsel    631.54
Växternas symptomatologi, allmänt    632.2
Växters och djurs beteende - psykologi    159.929
Växtfysiologi    581.1
Växtföreningar    581.55
Växtförädling    631.52
Växtförökningsmetoder    631.53
Växtgeografi    581
Växtgeografi (fytogeografi)    581.9
Växthistologi    581.8
Växthus    728.98
Växthuseffekten    504.7
Växtliv - konst    7.043
Växtmissbildning    581.2
Växtnäring - lantbruk    631.8
Växtodling    633/635
Växtodling, allmänt    631.5
Växtodlingens geofysiska inverkan    631.92
Växtparasitologi    576.88
Växtpatologi    581.2
Växtsafter    547.914
Växtsjukdomar    581.2
Växtsjukdomar - lantbruk    632
Växtsjukdomar med komplexa orsaker    632.1
Växtskador    632
Växtskydd    632
Växtsociologi    581.5
Växtsociologi - allmän botanik    581.55
Vördnadsbetygelser    395.5